ePrivacy and GPDR Cookie Consent byTermsFeed Generator

Vítejte na stránkách domova poklidného stáří Vejprnice

Aktuální informace

ZÁKAZ NAVŠTĚV V NAŠEM ZAŘÍZENÍ DO 14.2.2024!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Charakteristika

Domova poklidného stáří Vejprnice

V Domově poklidného stáří Vejprnice je poskytována pobytová sociální služba domov pro seniory a dom ve zvláštním režimem nestátní neziskovou organizací Baculus, o.s. Nabízíme komplexní sociální služby a péči, včetně pečovatelské, ošetřovatelské a příp. zdravotní, lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s Domovem poklidného stáří Vejprnice smluvní vztah o poskytování služeb.

Poslání

Domova poklidné stáří Vejprnice

Posláním Domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, aby se vyhnuli sociální izolaci, nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli a dle svých možností se začlenili do běžného života komunity v obci. Uživatelům nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Zajišťujeme kvalitní a profesionální sociální služby, které umožňují uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.

Cíle

Domova poklidné stáří Vejprnice

Cílem poskytování sociálních služeb je podporovat rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života a poskytovat takové bydlení, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí se zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti uživatele.
Cílem služeb je současně:
poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb uživatelů a tím pomoci seniorům k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby
nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují
respektovat přání uživatelů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života

DOtace

Domova poklidné stáří Vejprnice

jsme příjemci čerpající dotace od statutárního města Plzeň

Kvalitní a rychlé připojení k internetu pro Domov poklidného stáří poskytuje Občanské sdružení PilsFree.